Синхронните генератори на ОМЕ се сътоят от ротор,мобилна част,оборудван с магнитни полюси,полярните разширения са равни по брой,между 2 и 20.На тях има две взаимно противоположни намотки,които служат за генериране на магнитно поле между полюсите.

Тези намотки се захранват чрез постоянен ток,получен от външна батерия свързани чрез плъзгащи контакти,наречени четки. Чифт полярно разширение взима името на полярна двойка.Неподвижната част носи името статор,на който се намират намотките за генериране на напрежение.

Синхронните генератори работят когато всеки полюс стане седалище на магнитен поток,идващ от северния полюс и минаващ през статорните намотки и приключва на южния полюс на всяка магнитна двойка.Пораждайки ротация на ротора,магнитното поле създадено от полярните двойки възниква също така и в движение,и това става ротационно магнитно поле което е променливо в пространството,заемано от статорните намотки.

РАБОТНИ УСЛОВИЯ:

Синхронните мотори ОМЕ са електрически мотори с алтернаторно напрежение,чиято скорост на въртене е синхронизирана с електрическата честота.Има три-фазови електрически мотори,но при синхронните мотори с ниско захранване то бива  осигурено от едно-фазово захранване достъпно в бита.

Синхронните мотори се състоят от ротор,в който има няколко магнитни полюса с алтернаторен поляритет,създаден от постоянни магнити или електромагнити,захранвани от директно напрежение и статор,на който се намират намотките на веригата за захранване.

Полярните разширения на статора създават ротационно магнитно поле,което издърпва полярните разширения на ротора.Приложението на синхронните мотори е ограничено до места където е необходима специфична прецизна и стабилна ротационна скорост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛТЕРНАТОР

Безчетков,синхронен с променлив ток алтернатор,лесен за операция и поддръжка.

-IP23 ,Изолация клас Н алтернатор

– Приложение: като източник на ел. енергия пасващ на дизелови двигатели за осветителни цели в градове.

– Капкоустойчив тип

– 50 Hz,380 V,1500 RPM стандартно,също 60 Hz може да се изработи при изискване от клиента

 

Документация:

Generatori sincroni- Synchronous generators

Галерия: