В преслеване на целите на компанията да предостави най-добрия продукт на всеки свой клиент,ОМЕ представя най-новото поколение електрически мотор: IE4 SUPER PREMIUM EFFICIENCY,електрически мотори с постоянни магнити.

РАБОТНИ УСЛОВИЯ:

IE4 Електрически мотори предлагат най-добрите резултати,едновременно в условията за производителност и енергийна ефективност.

Някой от основните му характеристика са:

-Стартова линия с постоянен магнит с клетков ротор,спомагателно за фиксирани приложения на скоростта.

-Електродвигатели с постоянни магнити,задвижвани от електронно задвижване за променлива скорост(VSD),за приложения с променлива скорост.

Документация:

Permanent magnets

Галерия: