TRADE SAFE TECHNOLOGY LTD.

„Трейд Сейф Технолоджи“ ЕООД е компания, която е позиционирана основно в нефт и газ индустрита, химическия сектор и водния отрасъл, като е в състояние да доставя оборудване и резервни части за експлоатационна поддръжка, автоматизация и модернизация.

SHANGHAI QINSUN ELECTRIC CO., LTD

Qinsun е най-иновативната компания в областта на светодиодното взривозащитено осветление и се счита за новатор и лидер в същата област. Ние можем да предоставим пълна гама от LED осветителни решения за индустриални потребители.

T.D.Williamson

Повече от 100 години си партнираме в петролната и газовата индустрия, за да предоставим иновативни решения, които максимизират времето за работа, подобряват производителността, избягват спирането и минимизират риска. Ние имаме опит да приемаме нови предизвикателства и да отговаряме по начин, който отговаря на целите, като същевременно защитаваме хората, активите и планетата.

OME ELECTRIC MOTORS

A company specializing in the distribution of electric motors, through the newly formed and controlled CME , began producing its range of three-phase electric motors asynchronous .